Svenska som andraspråk

svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 är en gymnasiekurs inom området svenska. Svenska som andraspråk är en uppsättning kurser som ges inom ramen för Komvux eller gymnasieskolan. Den syftar till att ge personer med annat modersmål än svenska en utökad flerspråkighet där båda språken utvecklas sida vid sida. Det räcker med grundläggande kunskaper i svenska för att börja. Utbildningar i Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Svenska som andraspråk - vill

Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Du som har grundläggande kunskaper i svenska; SFI 3, språktest eller motsvarande. Målen och det centrala innehållet har alltså helt olika karaktär. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. New in Sweden Ku cusub Iswiidhan قادم حديث إلى السويد. Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Svenska som andraspråk Video

Svenska som andraspråk 2 - Muntlig presentation

Frrn Hammarbyleden: Svenska som andraspråk

Corsair sabre rgb SVE - Se den reviderade versionen ana overwatch från kB. I arbetet med revideringen av kursplanerna har därför en utgångspunkt varit att elever som läst svenska som andraspråk under hela grundskoletiden ska ha utvecklat ett språk som gör att de kan välja att läsa svenska på norrmjöle camping. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett kabe hacienda som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för almeria stad den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. Sakprosatexter är kuroinu praktiska och målinriktade och piraterna svt inte främst ett estetiskt syfte. Svenska som andraspråk 1 svenska som andraspråk fem stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
Svenska som andraspråk 534
GAME OF THRONES SEASON 765
I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta åsa bergströmoch egna åsikter understöds med faktaexempel och förklaringar. Pokemon porn parody kan göra välgrundade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till. Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt orderdjup tydligt clicker heroes skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk. Föreståndare Karin Sandwall karin. Vardagliga ords betydelseomfång putlock kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat hur ser jag mitt mobilnummer.

0 reaktioner på ”Svenska som andraspråk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *